Naši reprezentanti se vypraví hned na dvě soutěže:

- olympiádu v angličtině 4. 5. do ZŠ Matice školské

- Olešnický lístek (přírodovědnou soutěž) 21. 5. do ZŠ Olešnice

je název vystoupení dětí z 1. a 2. třídy, které proběhne 23. 5. od 17.00 v 5. a 2. třídě.

proběhne letos 29. 5. na školní zahradě.

31. 5. třeťáci a 1. 6. čtvrťáci navštíví program ekologického centra Řeka čaruje.