....proto se 3. třída 30. 3. vypraví na výukový program se stejným názvem do ekologického centra v Č. Budějovicích. Třeťáci se seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky.

Stalo se už tradicí, že 2. třída se zúčastňuje každoročního projektu Noc s Andersenem. Letos tohle setkání s knihami spojené s přespáním ve škole proběhne 31. 3. Děti nejdříve navštíví  knihovnu v Hrdějovicích, kde se koná veřejné čtení a pak se  přesunou do školy k přenocování.

Ve dnech 30. 3. a 31. 3. navštíví postupně čtvrťáci, třeťáci a páťáci Jihočeské divadlo, aby se seznámili s "divadelním řemeslem". Ve čtvrtek odjede 4. třída, v pátek potom 3. a 5. třída.