...31. 1. 2017 před vydáním pololetního vysvědčení. Vyučování končí v 11.40.