je název vystoupení dětí z 1. a 2. třídy, které proběhne 23. 5. od 17.00 v 5. a 2. třídě.