Preventivní antigenní testování, které doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se s platností od 3. 5. 2021 nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Ve škole tedy budeme testovat vždy v pondělí (popř. nepřítomné žáky jiný den - v den jejich příchodu).