S 1. červnem  odstartujeme cyklistickou soutěž Společně na kole, která bude pokračovat celé letní prázdniny a opět změříme síly se ZŠ Šindlovy Dvory. Bližší info a vzpomínkové fotografie za uplynulé ročníky najdete na www.skolanakole.cz. Na červen připravujeme v rámci této soutěže cyklovýlety všech tříd, bližší informace poskytnou paní učitelky na třídních schůzkách.

3. června se těšíme na divadelní představení, které chystáme u kapličky na Těšíně od 10.00. Snad nám bude přát počasí.

12. června  naše reprezentační družstvo změří síly s ostatními "malými školami" ve fotbale v turnaji na Borku.

21. června vyráží páťáci na třídní výlet směr Lipno.

24. června proběhne mezitřídní klání v hasičském sportu.

26. června chystáme Letní fotbálek, kde se utkají družstva složená z holek a kluků všech tříd.

Proběhne i lehkoatletická olympiáda, přesné datum stanovíme v závěru měsíce s ohledem na počasí. Také nejmenší děti (1.-2. třída) čekají na pěkné počasí, aby se vypravily do ZOO Hluboká nad Vlt.

28. června bude všem žákům vydáno závěrečné vysvědčení. U školního stromu pak proběhne slavnostní Odpis páťáků a  vyučování v tento den skončí pro všechny v 8.45. Školní družina zůstává v běžném provozu jako každý jiný den. Obědy nebudou.

Přejeme všem pohodové léto:).