....chystáme v týdnu 4. - 8. 10. 2021. Pokud nám počasí bude přát, sejdeme se všichni na školní zahradě a vyzdobíme školu podzimními dekoracemi. Ve volných dnech už můžete shromažďovat vhodné přírodní materiály- plody, větvičky, listy,...Podrobnosti se dozvíte včas od svých třídních učitelek.

…sejdeme se ve škole 1. září 2021. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nezapomeňte roušky, které budeme nosit ve stejném režimu jako v červnu tj. ve společných prostorech ano, ve třídě při výuce ne.

Prvňáčci v doprovodu svých rodičů budou vstupovat do školy hlavním vchodem. Doprovázející osoby, prosíme, nezapomeňte na  respirátory a předem děkujeme za dodržování nutných epidemiologických opatření v budově školy.

Začínáme v 8 hodin. Příchod vyšších ročníků do školy nebude nijak zvláštně organizován, v provozu je tento den i ranní družina. 2.  – 5. třída se bude hned po příchodu testovat, podrobnosti najdete níže. 1. třída se otestuje až 2. září.

Ještě několik dalších informací:

Vyučování končí

  • 1. září: 1. třída v 8.45, 2. – 5. třída v 9.40, 
  • 2. září: 1. třída v 9.40, 2. – 5. třída v 11.40
  • 3. září: 1. třída v 10.45, 2. – 5. třída podle rozvrhu

Přihlášky na obědy jste dostali už v červnu, stačí vyplnit a přinést. Obědy jsou přihlášené, přes www.strava.cz řešte pouze odhlášky.

Screeningové testování v září 2021

Vzhledem k tomu, že lze očekávat na podzim 2021 opětovné zhoršení epidemiologické situace, proběhne v naší škole, stejně jako ve všech ostatních, v září v termínech 1.(prvňáci 2.9.), 6. a 9. 9. screeningové testování žáků. Na základě výsledků tohoto testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testování, bude testování  pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Pro naši školu byly dodány testy SARS-CoV-2 Antigen Test Kit od výrobce Genrui. Postup testování je stejný jako v minulém školním roce a pro děti to nebude žádná změna.

V případě nutnosti je možná asistence zákonného zástupce při testování, zejména u mladších dětí a v individuálních případech i u starších.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test bezprostředně po příchodu.

Testování nemusí podstoupit děti, které jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), příp. , které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě popř. děti , které splňují podmínku bezinfekčnosti po očkování (14 dnů po druhé dávce).

Děti , které se nepodrobí testování ani pro ně neplatí výše uvedené, se mohou výuky zúčastnit za těchto podmínek:

  • musí používat roušku po celou dobu pobytu ve škole
  • v uzavřených prostorech  nesmí cvičit
  • nesmí zpívat
  • při stravování musí udržovat odstup od ostatních 1,5 m u samostatného stolu