První měsíce letošního školního roku jsou ve znamení dokončovacích prací na přístavbě budovy školy. Práce probíhají na venkovní fasádě, takže na provoz školy nemají zásadní vliv. Až do odvolání budeme vstupovat do budovy pouze hlavním vchodem, stejně tak tímto vchodem budeme i z budovy odcházet. Boční vstup do šaten zůstává uzavřen.

S omezeními využíváme také školní zahradu, kde kromě zásahu stavby bylo provedeno dosetí trávníku a je nutné na něj po určitou dobu nevstupovat. Na školní zahradu vstupujeme ze strany od rampy školní jídelny.

Děkujeme všem za trpělivost a pochopení, které se nám určitě vyplatí:).

Plánované akce:

12.9. focení prvňáčků

13. 9. Den čokolády

21. 9. Podzimní fotbálek -turnaj družstev. Podrobnosti včas zveřejníme.

21. 9. schůzka rodičů prvních tříd

22. 9. návštěva knihovny v Č. Budějovicích 4. třída

27. 9. volby do školské rady

29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno

26. - 27. 10. podzimní prázdniny