V  období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).
I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

S účinností od 3. 1. 2022 se mění pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných žáků a pravidla pro trasování kontaktů ve školách.

Pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19:

▪ pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
▪ cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
▪ KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test.

Pravidla pro trasování kontaktů ve školách:
zákonný zástupce povinně nahlásí škole, že jeho dítě má pozitivní výsledek PCR testu,
▪ škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application.

 Zákonní zástupci žáků obdrželi do svých emailů přehlednou informaci o průběhu preventivního antigenního testování od ledna 2022.

Na školní zahradě zazářil vánoční strom, zahořely svíčky u vchodu do školy, u dveří visí adventní věnec....začala doba očekávání Vánoc. Život naší školy oživilo pravidelné pondělní zpívání koled, letos venku u vánočního stromu.

Novinkou je pravidelné pondělní testování, které by mělo pokračovat až do února. Všichni ho dobře zvládáme a doufáme, že nám pomůže zůstat společně ve škole. 3. - 5. třídě se podařilo úspěšně odbruslit celý kurs. Poslední lekce proběhne v úterý 7.12. 1. a 2. třída jezdí na plavání.

V pátek 3. 12. 2021 jsme ve škole vyzkoušeli jaké to je "Když se potká nebe s peklem". Ve třídách se hemžili čerti a andělé a plnili si své "školní povinnosti". Navštívil nás i svatý Mikuláš s andělem.  Snažíme se dodržovat všechna epidemiologická opatření a přesto mít klidný adventní čas. A právě klidný adventní čas přejeme i všem, kteří sledují tyto stránky.

Od pondělí 22. listopadu 2021 nás opět čeká další preventivní testování žáků. Původně mělo dojít k testování pouze 22.11. a 29.11.2021. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo mimořádným opatřením ze dne 19. 11. 2021, že preventivní testování žáků ve školách bude pokračovat ještě i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a každé další pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Pravidla testování a organizace zůstává stejná jako tomu bylo u předchozích testování. Stejně tak se nemění ani druhy testů, kterými jsou děti testovány.

Pokud bude dítě při pondělním testování pozitivní, dostane zákonný zástupce od školy potvrzení o provedeném testu a jeho výsledku. Zákonný zástupce pak bude telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který provede zaregistrování elektronické žádanky o potvrzující PCR test do systému. Na základě této žádanky pak může být dítěti PCR test proveden.

Jihočeské nemocnice z důvodu urychlení provedení potvrzujících PCR testů vyčlenily v termínech 22.11. a 29.11. 2021(tj. v pondělí ) dopoledne a  stejně tak 23.11. a 30. 11. (tj. v úterý )dopoledne prostor pro rychlé provedení  těchto testů. Podmínkou provedení testů je žádanka od dětského lékaře.