Podle vyjádření ministra školství se od 12. dubna 2021 vrátí do školy žáci 1. stupně a to rotačním způsobem výuky.

V týdnu od 12. 4. do 16.4. 2021 se k prezenční výuce vrátí žáci 3.,4. a 5. třídy naší školy. 1. a 2. třída zůstává v tomto týdnu i nadále v distanční výuce.

V dalším týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se obě skupiny vymění.

Všechny podrobnější informace týkající se změn v rozvrzích , podmínek přítomnosti žáků ve škole i pravidelného testování žáků dostanou zákonní zástupci do svých emailů od třídních učitelek jednotlivých ročníků do konce tohoto týdne.