Také my ve školní družině nazahálíme a užíváme si společný čas na 100%

( veškeré potřebné informace budou na lístečkách v notýsku)

V měsíci únoru stále dojíždíme do Insky - zimní sporty to nás baví.

Také proběhnout se do herničky zvládneme - výlety jednotlivých tříd do herny Bez Bot.

Dále si zařádíme na družinovém karnevalu a vydáme se hledat sladký masopustní poklad.

No a v neposlední řadě stále pokračujeme se sportovními středami,

Těšíme se na další společné zážitky :)

Vaše paní vychovatelky.

Projekt:z pohádky do pohádky, velkoformátový papír výtvarné ztvárnění oblíbené pohádky

Cíl:probudit v dětech zálibu ve čtení, rozvíjetfantazii,rozšířit jim čtenářské obzory

1.-2. týden

- povědomí o vzniku knihy, jaký je její význam, jak se ke knihám chováme

- představujeme sioblíbené dětské autory a ilustrátory (Nepil, Žáček, Zmatlíková, …)

- děti přestaví svou oblíbenou knihu, četba úryvku, následná výtvarná činnost, krátká výstava knížek pro inspiraci ostatním dětem

- poznáváme pohádky podle citátů

- dramatizace oblíbených pohádek

- MDŽ – chystáme dárečky pro maminky a babičky

3.- 4. týden

1. jarní den – povídání o jaru, co znamená rovnodennost, jaké věci můžeme dělat na jaře

- světový den vody – kde se bere voda (koloběh vody) a k čemu jí v životě potřebujeme, šetříme vodou, vodní toky a jejich obyvatelé

- den učitelů – kdo byl učitel národů Jan Amos Komenský

- paměťové hry a hry na rozvoj intelektových dovedností

- Velikonoce – zvyky a tradice, jak si můžeme na Velikonoce vyzdobit svůj domov

- plány na jarní prázdniny, pravidla bezpečnosti,umět přivolat pomoc, důležitá telefonní čísla (150, 155,158)

- o bříze–jak vypadá březová kůra a čím je zajímavá (je bílá a hoří i mokrá),

- k bříze se vztahuje řada lidových tradic – březová kolébka pro miminko, májka ověnčená pentličkami, šlehání březovými větvičkami

Akce – barevný velikonoční týden, ponožkový den

Projekt:každý mluví tak, jak umí

Cíl: zvýšit povědomí o jazykové akulturní rozmanitosti, rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku

1. – 2. týden

- odhalování jiných jazyků než českého, jaké známe, zdravíme se v cizích jazycích

- neverbální komunikace – co to je?

- hrajeme si se slovy a písmeny, objevujeme ozvěnu, palindromy, jazykolamy a jiné češtinářské perličky

- kolik písmen má naše jméno, kdo má jméno nejkratší, kdo nejdelší

- vymýšlíme nejdelší české slovo

- hledáme další slova v sousloví „Mezinárodní den“

- hrajeme si na „brusiče“ českého jazyka a vytváříme česko-český slovník - pojmenováváme věci novými názvy

- robot, polka, pistol – česká slova, která dobyla svět

3.– 4. týden

- Sv. Valentýn – legenda o svatém Valentýnovi

- vysvětlení pojmu „anonym“ - kdy je tolerován a kdy ne

- povídáme si o tradicích a významu Masopustu a jednotlivých masek

- poznáváme hudební nástroje, jak je můžeme rozdělit, proč musí všichni muzikanti dodržovat stanovená pravidla, jak se jmenují značky, které zapisují na papír

- tradiční masopustní pochoutky – jaké známe

- o modřínu– co je na něm zajímavého a mezi jehličnany jedinečného?

- modřínové pryskyřici se říká benátský balzám (také terpentýn) – přidává se do houslařského laku, aby byl pružný a nepopraskal

Akce – karneval v ŠD, Herna Bez Bot

Leden „Kouzlo paní Zimy“

 Lednu vládne velký mráz,

nový rok je tady zas.

Voda v led se promění,

to je mrazu umění.

Projekt:zimní sporty, ve zdravém těle zdravý duch

Cíl: zdůraznění důležitosti sportovních aktivit, aktivní odpočinek

1.-2. týden

-vyprávění zážitků z Vánoc

- Nový rok a předsevzetí – volba družinového předsevzetí

- připomínáme si legendu o třech králích – dary, které králové donesli

- zážitky ze zimních sportů, druhy zimních sportů, k čemu je sportování dobré, kde mohou sportovci měřit své síly, co je fair play

- piškvorkiáda

- jak se máme na zimní sportování vybavit a obléknout

- bezpečnost, co se v zimě může stát(zamrzlé rybníky), tísňová telefonní čísla

- pečujeme o své zdraví, zdravý životní styl, potravinová pyramida

 

3- 4. týden

-    krása naší přírody v zimních měsících

-    poznávání ptáčků, kteří přes zimu neodlétávají a zůstávají u nás (5.-7. ledna Ptačí hodinka - sčítání ptáků na krmítku)

-    krmení ptáčků do krmítek na školní zahradě

-    kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

-    o jasanu – patří k největším listnatým stromům, jeho dřevo je tvrdé ale zároveň pružné – vyrábějí se z něj lyže a další sportovní náčiní (sáňky, hokejky, baseballové pálky,…)

Zvířata měsíce:sýkorka, ptáci na krmítku

Strom měsíce:Jasan

Přísloví měsíce:Ve zdravém těle zdravý duch.

Pranostika měsíce: Na Nový rok o slepičí krok.

Akce –  návštěva hřiště Bezbot

Prosinec nám nese jmelí,

stromek, dárky, co jsme chtěli.

Poslední s ním dělá krok,

do cíle náš celý rok.

Projekt: klasické Vánoce se vším, co k nim patří, ADVENT

 Cíl: pochopení důležitosti dodržování tradic, vzácný čas strávený s rodinou, důležitost pospolitosti rodiny nejen o svátcích

 1.-2. týden

- Advent - povídání a čtení o svátečním čase, o tradicích, o postavách, které se v adventním čase vyskytují (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie)

- trénování básniček pro sv. Mikuláše

- co pro nás znamenají Vánoce a co všechno musíme přichystat

- jaké existují vánoční zvyky, které doma dodržujeme a jaký máme nejraději ze všech

- psaní dopisu pro Ježíška

- Vánoce a vánoční tradice v jiných zemích

 3.- 4. týden

- jaké vůně mají Vánoce, čím nám voní

- co všechno patří na slavnostně prostřený štědrovečerní stůl

- jak se jmenuje poslední den v roce a kdy končí vánoční období

- tvoříme dekorace na vánoční stůl, ozdoby na stromeček (papírové řetězy, andílci)

- vyrábíme přáníčka a malé dárky

- zdobíme třídu, vánoční posezení s cukrovím, rozbalování dárků

- posloucháme/zpíváme koledy,

- o jedli– je považována za královnu lesa, je symbolem síly, protože odolá každé bouřce

 - má šišky, které se podle počasí buď otevírají, nebo zavírají

 Zvířata měsíce:kapr, sob, oslík

Strom měsíce:Jedle

Přísloví měsíce:Bez práce nejsou koláče

Pranostika měsíce: Svatá Barbora táhne sáně do dvora a svatá Lucie noci upije.

 Akce – Návštěva vánoční výstavy v Jihočeském muzeu

   Vánoční punčování

  Mikulášská a čertovská diskotéka

Listopad se mlhou šatí,

Nejdřív listy buků zlatí.

Potom v celém okolí,

všechny stromy oholí.

 Projekt:náš domov a naši nejbližší, výtvarné ztvárnění

Cíl:uvědomění si důležitosti rodiny, zázemí domova, příbuzenských vztahů

 1.- 2.týden

-    povídání o rodině, jak se jmenují jednotliví členové, kdo patří do širší rodiny

-    kdo z naší širší rodiny má stejné příjmení jako my, jak asi vznikla naše příjmení (nebo např. příjmení Kovář, Veselý, Fous, Starý, Beran,…)

-    co je to rodokmen - kam až sahají naše kořeny, proč se přirovnává lidský rod ke stromu

-    představujeme povolání rodičů - pantomima, čím chceme být v dospělosti

-    seznamujeme spolužáky s oblíbeným plyšákem (7. 11.)

-    připomínáme si legendu o svatém Martinovi, atributy spojené s legendou, dobré skutky -proč je děláme, co přináší

 2.- 3. týden

-místo, kde žijeme – kde se probouzím a kde usínám

- domov jako místo, kde žijeme se svou rodinou akde se cítíme bezpečně

- s čím doma pomáháme, aby tam bylo hezky

- jak vypadá náš dům x v jakých domech žijí děti jinde ve světě (teepee, iglú, sruby,…)

- názvy pokojů a vybavení, které do nich patří

- tématické hádanky, básničky

- výtvarné ztvárnění našeho domu, bytu, či pokojíčku

- stavíme dům či byt ze stavebnice, kostek, papírových krabiček

- o lísce – co je líska a kde roste? Jaké jsou její plody?

- co bychom chtěli najít ve třech Popelčiných oříškách?

 Zvířata měsíce:Kůň, husa

Strom měsíce: Líska

Přísloví měsíce: Jablko nepadá daleko od stromu

Pranostika měsíce:Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

 Akce – zážitková výstava Leťme vysoko

Říjen nám dá hodně práce,

Brambory jsou ještě v řádce.

Až jich bude plný sklad,

Navštívíme vinohrad.

 Projekt:roční období, děti po skupinách kreslí stromy a krajinu v jednotlivých ročních obdobích

 Cíl: porozumění střídání ročních období, orientace v měsících a ročních obdobích, změny přírody během roku

 1.-2. týden

- jak jdou za sebou roční období a podle čeho je poznáme

-    vyprávění o podzimu, pojmenováváme měsíce a hledáme typické znaky tohoto období (proč jsou listy barevné, proč stromy opadávají, které neopadávají,…)

-    poznáváme plody lesů a remízků (jeřabiny, šípky, trnky, kaštany, žaludy,houby,…)

-    tvoříme atlas hub (jedlé x nejedlé x jedovaté)

-    vaříme šípkový čaj ze sušených šípků

-    pexesiáda

-    výroba a pouštění draků

 3.-4. týden

-    podzimní tvoření z nasbíraných přírodnin, barevné listy

-    píšeme příběhy počínající písmenkem podzimu – P

-    příprava zvířat na zimu–zimní spánek (hibernace)

-    28. 10. státní svátek Den vzniku samostatného Československa - povídání na téma republika, prezident, státní hymna a vlajka

-    připomínáme si tradice Halloweenu, tvoříme lucerny, strašidla, zdobíme třídu x tradice českého svátku Dušiček

-    o kaštanu – dlouhověký, medonosný strom, plod - kaštánek jako talisman – dodává sílu a zbaví nás strachu

Zvířata měsíce: Ježek, jezevec (zimní spánek), srnec (říje)

Strom měsíce: Kaštan

Přísloví měsíce:Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě

Pranostika měsíce: Podzim na strakaté kobyle jede.

 Akce – exkurze na SZŠ – zemědělské stroje, chov zvířat, koně atp

 Září barví sady v kraji,

jablka se červenají.

Nad kopcem se směje drak,

Letí vzhůru do oblak.

 Projekt:pravidla školní družiny, na velkoformátový papír

Cíl: seznámení se školou a okolím,navázání kamarádských vztahů, důležitost empatie, porozumění

1.-2. týden

- týden zahájení školního roku, seznámení s organizací, režimem a vnitřním řádem ŠD

- poučení o bezpečnosti a chování dětí v ŠD i mimo ni (vycházky, tělocvična, jídelna,…)

- cesta do školy – orientace v okolí školy a poučení o bezpečnosti při cestě do školy a ze školy (pěšky, na kole, na koloběžce,…)

-    vytváření nových kolektivů – rozdělení dětí do oddělení

- vytváření kamarádských vztahů - seznamovací hry, hry na posílení vztahů mezi dětmi

- společně vytváříme pravidla družiny, připomínáme si kouzelná slovíčka a pravidla slušného chování

- hygienické návyky

- zážitky z prázdnin – jak jsme trávili volné letní dny, po kom/čem se nám stýskalo

 3. -4. týden

- 23. září - podzimní rovnodennost

- sklizeň úrody – ovoce, zelenina – jaké druhy sklízíme, jak je zpracováváme a uchováváme (sušení, kompoty, čaje)

- barvy ovoce, zeleniny

- paměťové hry na téma ovoce, zelenina

- vyprávíme si legendu o svatém Václavu – dramatizace

- migrace ptáků, kdo odlétá, proč a kam a kdo z ptáčků u nás zůstává

- o dubu– jaký je to strom, jaké má plody, k čemu se používá dubové dřevo, symbol dlouhověkosti, síly, vytrvalosti – takové by mělo být i kamarádství

 Zvířata měsíce: Vlaštovka, divoká husa (migrace)

Strom měsíce: Dub

Přísloví měsíce: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Pranostika měsíce: O svatém Matouši vlaštovka nás opouští. (21. září)

 Akce–Družinový výlet na zmrzlinu – dle počasí

Dne 2.3. plánujeme výlet na Českobudějovické výstaviště na výstavu dinosaurů.

Cena je 180,-Kč na jednoho.  Výlet se bude konat pouze s nahlášenými dětmi.

Akce není povinná.

Těšíme se na zážitky.

Vaše paní vychovatelky

I tento měsíc se můžeme s dětmi těšit na výlet. Pojedeme do Solné jeskyně, kde si odpočineme a pročistíme plíce.

Odjezd od školy od 12,47 a návrat do 15,30. Cena 50,- Kč

Ve čtvrtek 9.2. pojede 1. třída a 1. polovina 3. třídy

     čtvrtek  16.2 pojede 2. třída a 2. polovina 3. třídy

Dále nás čeká Družinový Masopust - taneční rej v maskách. Termín bude upřesněn.

A děti budou hledat sladký poklad. ( masopustní koblížky)