Sportovní středa -  do tělocvičny budeme docházet i nadále. V nepříznivém počásí poskytuje prostor pro volný pohyb, a v teplém počasí zase poskytuje stín a příjemné klima.

NOVĚ - Akce pro všechny oddělení družinky : čtvrtky plánujeme využívat pro vycházky do blízkého okolí ( les,hřiště u kapličky, zmrzlina, místní ZD -  teletník,atd...) Bližší informace vždy budou zasílány s předstihem.

Vaše paní vychovatelky

Červen plný slunce je,

co nás vždycky zahřeje.

Dny jsou ze všech nejdelší,

venku je to nejlepší!

Projekt: léto aprázdniny v Čechách

Cíl: probudit zájem o poznání blízkého okolí, podpořitaktivní trávení volného času

1.-2. týden

- co zajímavého je v blízkém okolí našeho domova (sklářská huť, výroba keramiky, pramen na Těšíně, štola v Úsilném, …)

- cestujeme jižních Čechách a hledáme hezká místa a zajímavosti (největší rybník Rožmberk, Boubínský prales, letiště v ČB, soutok řek v Týně nad Vltavou, Červená Lhota – zámek na vodě, Kamenný most v Písku – nejstarší most, rašeliniště Červené Blato v Novohradských horách,…)

- co všechno se z našeho kraje vyváží do jiných krajů (pivo, ryby, elektrika, dřevo,…)

- čteme si pověsti a pátráme po významných osobnostech našeho kraje

- orientujeme se v mapě, prohlížíme si pohlednice

- den tatínků – vyrábíme přáníčka a drobné dárky

3.-4. týden

-připravujeme se na prázdniny – jaké budou, jaké jsou ty vysněné

- jak můžeme trávit volný čas

- nebezpečí u vody, jak se chovat, opakujeme důležitá telefonní čísla

- bezpečnost a ochrana zdraví při letních radovánkách (cyklistika, trampolíny, kolečkové brusle, pozor na včely v nápojích,…)

- prázdniny u moře a mořští živočichové

- o lípě – lípa je náš národní strom, lipová větvička je vyobrazena na bankovkách

            - lípy jsou často vysazovány na návsi, ke křížkům, nebo u studní, aby chránily vodu

            - lipový čaj je výborný pomocník při nachlazení

 

Akce –slavímeDen dětí na školní zahradě

V květnu kvetou kytičky,

zelenaj se větvičky.

Všude plno mláďátek

od těch našich zvířátek.                

 

Projekt:zvířata na statku a ve volné přírodě

Cíl:vytváření kladného vztahu k živé přírodě, rozvíjení pocitu odpovědnosti

1.-2. týden

- maminky mají svátek – povídáme si o maminkách, co udělá mamince největší radost, vyrábíme drobné dárky, vymýšlíme básničky

- 1. máj – lásky čas – koho máme rádi? Může to být i zvíře?

- kterým zvířatům říkáme domácí, proč je chováme a jak je dělíme (hospodářská x mazlíčci)

- naše chovatelské zkušenosti – jaké zvířátko máme doma a jak se o něj staráme

- zvířátko není hračka – radosti i problematika chovu

- zvířátkovápantomima

- kdo se stará o zvířata, která žijí ve volné přírodě – v lese, na poli – můžeme se také nějak zapojit?

3.-4. týden

- když je květen, všechno kvete –rozmanitost květin a jejich barvy

- zjišťujeme, jaké květiny nám kvetou na školní zahradě – zapojujeme smysly

- tvoříme jednoduchý herbář

- proč květiny potřebují včely, motýly a jiný hmyz

- pozorujeme drobné živočichy na školní zahradě a všímáme si jejich vlastností

- pracujeme s encyklopediemi a atlasy, s aplikací Seek (od iNaturalist)

- o javoru- javor je národní strom Kanady – dokonce jeho list mají Kanaďané i ve vlajce

            - javorové listy připomínají lidskou dlaň

Akce –výroba bylinkové šťávy, výlet na hřiště u kapličky

V dubnu počasí se střídá,

jednou teplo, pak zas zima.

Slunce svítí, někdy sněží,

příroda je krásně svěží.

 

Projekt: tvoříme vesmír se vším, co k němu patří

Cíl:odhalit tajemství vesmíru, uvědomit si, že jsme jeho součástí

1. - 2. týden

- povídáme si o počasí, které duben tak rád střídá

- první vzlétnutí člověka do vesmíru – proč a jak tam letěl?

- jsme součástí sluneční soustavy, kdo jsou naši sousedé, proč je důležité Slunce, poznáváme jednotlivé planety

- co je souhvězdí – učíme se rozeznávat základní souhvězdí

- nepoznané planety – vytváříme své vlastní planety – každý představí tu svou, jaké má obyvatele, jak se na ní žije, jaká má pravidla

- co si přeju, když padá hvězda

- trénujeme marťanšťinu

 3. - 4. týden

- naše planeta má svátek – přání k svátku, co Zemi popřejeme?

- co všechno najdeme na Zemi – pevnina, voda, vzduch, život

- jak se k planetě můžeme chovat lépe

- třídíme odpad, trénujeme barvy kontajnerů a co do kterého patří

- svátek čarodějnic a filipojakubská noc – vyprávíme si pověry, tradice tohoto večera, vymýšlíme recepty na kouzelné lektvary

- 1. máj –povídáme si o tradicích prvního máje, dodržujeme je?

- o vrbě – ke svému životu potřebuje hodně světla a vody, snadno se rozmnožuje – stačí třeba zasadit pomlázku

            - poskytuje domov mnoha živočichům (ptáci, hmyz, netopýři /dutiny/, myši /kořeny/)

            - pokud nás trápí chmurné myšlenky, zlost, špatná nálada – uleví se nám, když se vrbě vypovídáme

 

 

Akce – uklízení odpadků v okolí školy a v lese

Také my ve školní družině nazahálíme a užíváme si společný čas na 100%

( veškeré potřebné informace budou na lístečkách v notýsku)

V měsíci únoru stále dojíždíme do Insky - zimní sporty to nás baví.

Také proběhnout se do herničky zvládneme - výlety jednotlivých tříd do herny Bez Bot.

Dále si zařádíme na družinovém karnevalu a vydáme se hledat sladký masopustní poklad.

No a v neposlední řadě stále pokračujeme se sportovními středami,

Těšíme se na další společné zážitky :)

Vaše paní vychovatelky.

Projekt:z pohádky do pohádky, velkoformátový papír výtvarné ztvárnění oblíbené pohádky

Cíl:probudit v dětech zálibu ve čtení, rozvíjetfantazii,rozšířit jim čtenářské obzory

1.-2. týden

- povědomí o vzniku knihy, jaký je její význam, jak se ke knihám chováme

- představujeme sioblíbené dětské autory a ilustrátory (Nepil, Žáček, Zmatlíková, …)

- děti přestaví svou oblíbenou knihu, četba úryvku, následná výtvarná činnost, krátká výstava knížek pro inspiraci ostatním dětem

- poznáváme pohádky podle citátů

- dramatizace oblíbených pohádek

- MDŽ – chystáme dárečky pro maminky a babičky

3.- 4. týden

1. jarní den – povídání o jaru, co znamená rovnodennost, jaké věci můžeme dělat na jaře

- světový den vody – kde se bere voda (koloběh vody) a k čemu jí v životě potřebujeme, šetříme vodou, vodní toky a jejich obyvatelé

- den učitelů – kdo byl učitel národů Jan Amos Komenský

- paměťové hry a hry na rozvoj intelektových dovedností

- Velikonoce – zvyky a tradice, jak si můžeme na Velikonoce vyzdobit svůj domov

- plány na jarní prázdniny, pravidla bezpečnosti,umět přivolat pomoc, důležitá telefonní čísla (150, 155,158)

- o bříze–jak vypadá březová kůra a čím je zajímavá (je bílá a hoří i mokrá),

- k bříze se vztahuje řada lidových tradic – březová kolébka pro miminko, májka ověnčená pentličkami, šlehání březovými větvičkami

Akce – barevný velikonoční týden, ponožkový den

Projekt:každý mluví tak, jak umí

Cíl: zvýšit povědomí o jazykové akulturní rozmanitosti, rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku

1. – 2. týden

- odhalování jiných jazyků než českého, jaké známe, zdravíme se v cizích jazycích

- neverbální komunikace – co to je?

- hrajeme si se slovy a písmeny, objevujeme ozvěnu, palindromy, jazykolamy a jiné češtinářské perličky

- kolik písmen má naše jméno, kdo má jméno nejkratší, kdo nejdelší

- vymýšlíme nejdelší české slovo

- hledáme další slova v sousloví „Mezinárodní den“

- hrajeme si na „brusiče“ českého jazyka a vytváříme česko-český slovník - pojmenováváme věci novými názvy

- robot, polka, pistol – česká slova, která dobyla svět

3.– 4. týden

- Sv. Valentýn – legenda o svatém Valentýnovi

- vysvětlení pojmu „anonym“ - kdy je tolerován a kdy ne

- povídáme si o tradicích a významu Masopustu a jednotlivých masek

- poznáváme hudební nástroje, jak je můžeme rozdělit, proč musí všichni muzikanti dodržovat stanovená pravidla, jak se jmenují značky, které zapisují na papír

- tradiční masopustní pochoutky – jaké známe

- o modřínu– co je na něm zajímavého a mezi jehličnany jedinečného?

- modřínové pryskyřici se říká benátský balzám (také terpentýn) – přidává se do houslařského laku, aby byl pružný a nepopraskal

Akce – karneval v ŠD, Herna Bez Bot

Leden „Kouzlo paní Zimy“

 Lednu vládne velký mráz,

nový rok je tady zas.

Voda v led se promění,

to je mrazu umění.

Projekt:zimní sporty, ve zdravém těle zdravý duch

Cíl: zdůraznění důležitosti sportovních aktivit, aktivní odpočinek

1.-2. týden

-vyprávění zážitků z Vánoc

- Nový rok a předsevzetí – volba družinového předsevzetí

- připomínáme si legendu o třech králích – dary, které králové donesli

- zážitky ze zimních sportů, druhy zimních sportů, k čemu je sportování dobré, kde mohou sportovci měřit své síly, co je fair play

- piškvorkiáda

- jak se máme na zimní sportování vybavit a obléknout

- bezpečnost, co se v zimě může stát(zamrzlé rybníky), tísňová telefonní čísla

- pečujeme o své zdraví, zdravý životní styl, potravinová pyramida

 

3- 4. týden

-    krása naší přírody v zimních měsících

-    poznávání ptáčků, kteří přes zimu neodlétávají a zůstávají u nás (5.-7. ledna Ptačí hodinka - sčítání ptáků na krmítku)

-    krmení ptáčků do krmítek na školní zahradě

-    kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

-    o jasanu – patří k největším listnatým stromům, jeho dřevo je tvrdé ale zároveň pružné – vyrábějí se z něj lyže a další sportovní náčiní (sáňky, hokejky, baseballové pálky,…)

Zvířata měsíce:sýkorka, ptáci na krmítku

Strom měsíce:Jasan

Přísloví měsíce:Ve zdravém těle zdravý duch.

Pranostika měsíce: Na Nový rok o slepičí krok.

Akce –  návštěva hřiště Bezbot

Prosinec nám nese jmelí,

stromek, dárky, co jsme chtěli.

Poslední s ním dělá krok,

do cíle náš celý rok.

Projekt: klasické Vánoce se vším, co k nim patří, ADVENT

 Cíl: pochopení důležitosti dodržování tradic, vzácný čas strávený s rodinou, důležitost pospolitosti rodiny nejen o svátcích

 1.-2. týden

- Advent - povídání a čtení o svátečním čase, o tradicích, o postavách, které se v adventním čase vyskytují (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie)

- trénování básniček pro sv. Mikuláše

- co pro nás znamenají Vánoce a co všechno musíme přichystat

- jaké existují vánoční zvyky, které doma dodržujeme a jaký máme nejraději ze všech

- psaní dopisu pro Ježíška

- Vánoce a vánoční tradice v jiných zemích

 3.- 4. týden

- jaké vůně mají Vánoce, čím nám voní

- co všechno patří na slavnostně prostřený štědrovečerní stůl

- jak se jmenuje poslední den v roce a kdy končí vánoční období

- tvoříme dekorace na vánoční stůl, ozdoby na stromeček (papírové řetězy, andílci)

- vyrábíme přáníčka a malé dárky

- zdobíme třídu, vánoční posezení s cukrovím, rozbalování dárků

- posloucháme/zpíváme koledy,

- o jedli– je považována za královnu lesa, je symbolem síly, protože odolá každé bouřce

 - má šišky, které se podle počasí buď otevírají, nebo zavírají

 Zvířata měsíce:kapr, sob, oslík

Strom měsíce:Jedle

Přísloví měsíce:Bez práce nejsou koláče

Pranostika měsíce: Svatá Barbora táhne sáně do dvora a svatá Lucie noci upije.

 Akce – Návštěva vánoční výstavy v Jihočeském muzeu

   Vánoční punčování

  Mikulášská a čertovská diskotéka

Listopad se mlhou šatí,

Nejdřív listy buků zlatí.

Potom v celém okolí,

všechny stromy oholí.

 Projekt:náš domov a naši nejbližší, výtvarné ztvárnění

Cíl:uvědomění si důležitosti rodiny, zázemí domova, příbuzenských vztahů

 1.- 2.týden

-    povídání o rodině, jak se jmenují jednotliví členové, kdo patří do širší rodiny

-    kdo z naší širší rodiny má stejné příjmení jako my, jak asi vznikla naše příjmení (nebo např. příjmení Kovář, Veselý, Fous, Starý, Beran,…)

-    co je to rodokmen - kam až sahají naše kořeny, proč se přirovnává lidský rod ke stromu

-    představujeme povolání rodičů - pantomima, čím chceme být v dospělosti

-    seznamujeme spolužáky s oblíbeným plyšákem (7. 11.)

-    připomínáme si legendu o svatém Martinovi, atributy spojené s legendou, dobré skutky -proč je děláme, co přináší

 2.- 3. týden

-místo, kde žijeme – kde se probouzím a kde usínám

- domov jako místo, kde žijeme se svou rodinou akde se cítíme bezpečně

- s čím doma pomáháme, aby tam bylo hezky

- jak vypadá náš dům x v jakých domech žijí děti jinde ve světě (teepee, iglú, sruby,…)

- názvy pokojů a vybavení, které do nich patří

- tématické hádanky, básničky

- výtvarné ztvárnění našeho domu, bytu, či pokojíčku

- stavíme dům či byt ze stavebnice, kostek, papírových krabiček

- o lísce – co je líska a kde roste? Jaké jsou její plody?

- co bychom chtěli najít ve třech Popelčiných oříškách?

 Zvířata měsíce:Kůň, husa

Strom měsíce: Líska

Přísloví měsíce: Jablko nepadá daleko od stromu

Pranostika měsíce:Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

 Akce – zážitková výstava Leťme vysoko