Téma: planety, vesmír, komety a nekonečno

Projekt: Moje vlastní hvězda

Cíle: vytváření pozitivního vztahu k vědě a informacím

Kreativní činnosti: kreslení na téma vesmíru

Obě oddělení ŠD budou pravidelně 1x týdně chodit na vycházku do lesa. Oddělení 1.třídy vždy ve středu od 12,30 do cca 14,30 hod. A odděleni 2.třidy vždy ve čtvrtek  odchod ve stejný čas  a návrat do 15,00 hod. Prosíme o vhodný oděv a obuv. S sebou malý batůžek na pití a svačinku. 

Čtvrteční planovaná vycházka II.oddělení Šd se v případě nepříznivého počasí odkládá. 

Téma - předsevzetí  - Jak na nový rok tak po celý rok!

Zdravý životní styl, ochrana před viry a bacily, ale také před úrazy a zraněním.

Projekt - Co je dobré pro zdraví - sportovní aktivity i v zimě, hygiena, relaxace a odpočinek.

Cíle - Vytvoření zdravých životních návyků a stereotypů.

Poznávání vlastního těla  a podpora pozitivního vnímání sebe sama. 

Významné dny : Nový rok,  7.1 Tři Králové

Téma - konec roku, kouzelný svět pohádek a zázraků. Adventní příběhy a povídání.

Projekt měsíce - Z pohádky do pohádky - kreativní pohádky pomocí pastelek

Cíle - rozvoj prosociálního chování, darování a pomoci. Kreativity a spolupráce.

Podpora komunikačních dovedností.

Významné dny : Adventní neděle a postavy. Andělé, čerti, Sv. Barbora,Lucie, Arnošt...

Téma měsíce - svátky podle kalendáře, tardice a zvyky, Dušičky, Halloween a strašidla,

listí změna v přírodě, význam svátků pro vzathy v rodině

Projekt - Strašidelná místa, strašidla a svícny z listí

Cíl - vytvoření povědomí o tradicích i jiných kulturách

Významné dny - 11.11.- sv. Martin, 17.11.Den boje za svobodu a demokracii

 

Ve štředu 14.10. proběhne ve školní družině "Drakiáda"

Děti si mohou přinést vlastní draky.

Začátek akce cca 13,30 až14,30

 Téma měsíce : rodina a místo, kde žiji  ČR, období sklizně

Projekt : Ovoce a zelenina ze zahrádek i z "dovozu"

 Cíl :  rozvoj samostatnosti, orientace v rodinných vazbách, rozvoj kooperace a sounáležitosti, orientace v čase - roční období.

Významné dny : 28.10. Vznik Československa

V pondělí 5.10. jdeme se ŠD 1. oddělení na podzimní procháku do Hrdějovic do lesa a na hřiště.

Návrat do školy 15:15, ve čtvrtek 8.10. jde 2. oddělení.

Výlet 1.oddělení z důvodu nepříznivého počasí přesunut na pondělí 12. 10.

 

 

Téma : škola a spolužáci, zase spolu po prázdninách

Projekt : Plný dům lidí

Cíl : rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí

Významné dny : 28. 9. Svatý Václav  den české státnosti