Zahájení školního roku 2023-24 bude 4. září 2023.

Přehled prázdnin

 • Podzimní 26. – 27. 10. 2023 (čtvrtek,pátek)
 • Vánoční 23. 12. 2023 (sobota) – 2. 1. 2024(úterý)
 • Vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
 • Pololetní 2. 2. 2024 (pátek)
 • Jarní  11. 3. 2024 - 17. 3. 2024
 • Velikonoční 28. 3. 2024 (čtvrtek)
 • Hlavní 29.6. – 1. 9. 2024

Zahájení školního roku 2024/2025

 • 2. 9. 2024(pondělí)

Státní svátky

 • 28. 9. (čtvrtek), 28. 10. (sobota), 17. 11. (pátek), 1. 5. a 8. 5. (středa)

V pátek 29. 9. 2023 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Ukončení pololetí

 • I. pololetí 31. 1. 2024
 • II. pololetí 28. 6. 2024

Termíny schůzek SRDPŠ

 • Termíny schůzek budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni i zápisem v žákovských knížkách svých dětí.( dvakrát bude schůzka společná se všemi rodiči od 17 hodin, dvakrát konzultační odpoledne 14.00 – 18.00.