Přehled prázdnin

 • Podzimní 29. – 30. 10. 2020 (čtvrtek,pátek)
 • Vánoční 23. 12. 2020 (středa) – 3. 1. 2021(neděle)
 • Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
 • Pololetní 29. 1. 2021 (pátek)
 • Jarní 15.2. – 21. 2. 2021
 • Velikonoční 1. – 2. 4. 2021 (čtvrtek, pátek)
 • Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 • 1. 9. 2021(středa)

Státní svátky

 • 28. 9. (pondělí), 28. 10. (středa), 17. 11. (úterý), 1. 5. a 8. 5. (sobota)

O případném vyhlášení ředitelského volna budou rodiče včas informováni prostřednictvím dětí a v aktualitách našich webových stránek.

Ukončení pololetí

 • I. pololetí 28. 1. 2021
 • II. pololetí 30. 6. 2021

Termíny schůzek SRDPŠ

 • Termíny schůzek budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni i zápisem v žákovských knížkách svých dětí.( dvakrát bude schůzka společná se všemi rodiči od 17 hodin, dvakrát konzultační odpoledne 14.00 – 18.00. Informace mohou být průběžně měněny v závislosti na epidemiologické situaci.