Přehled prázdnin

 • Podzimní 27. – 29. 10. 2021 (středa,pátek)
 • Vánoční 23. 12. 2021 (čtvrtek) – 2. 1. 2022(neděle)
 • Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022
 • Pololetní 4. 2. 2022 (pátek)
 • Jarní 28.2. – 6. 3. 2022
 • Velikonoční 14. 4. 2022 (čtvrtek)
 • Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2022

Zahájení školního roku 2022/2023

 • 1. 9. 2021(čtvrtek)

Státní svátky

 • 28. 9. (úterý), 28. 10. (čtvrtek), 17. 11. (středa), 1. 5. a 8. 5. (neděle)

V pondělí 27. 9. 2021 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Ukončení pololetí

 • I. pololetí 31. 1. 2022
 • II. pololetí 30. 6. 2022

Termíny schůzek SRDPŠ

 • Termíny schůzek budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni i zápisem v žákovských knížkách svých dětí.( dvakrát bude schůzka společná se všemi rodiči od 17 hodin, dvakrát konzultační odpoledne 14.00 – 18.00. Informace mohou být průběžně měněny v závislosti na epidemiologické situaci.