Zahájení školního roku 2022-23 bude 1. září 2022.

Přehled prázdnin

 • Podzimní 26. – 27. 10. 2022 (středa,čtvrtek)
 • Vánoční 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023(pondělí)
 • Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023
 • Pololetní 3. 2. 2023 (pátek)
 • Jarní  6. 3. 2023 - 12. 3. 2023
 • Velikonoční 6. 4. 2023 (čtvrtek)
 • Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

 • 4. 9. 2023(pondělí)

Státní svátky

 • 28. 9. (středa), 28. 10. (pátek), 17. 11. (čtvrtek), 1. 5. a 8. 5. (pondělí)

V pátek 18. 11. 2022 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Ukončení pololetí

 • I. pololetí 31. 1. 2023
 • II. pololetí 30. 6. 2023

Termíny schůzek SRDPŠ

 • Termíny schůzek budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni i zápisem v žákovských knížkách svých dětí.( dvakrát bude schůzka společná se všemi rodiči od 17 hodin, dvakrát konzultační odpoledne 14.00 – 18.00. Informace mohou být průběžně měněny v závislosti na epidemiologické situaci).