Spolupráci s rodiči považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí naší práce. Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí informováni prostřednictvím žákovských knížek, kam je vpisováno i případné slovní hodnocení. Namísto pevně určených konzultačních hodin se ukázaly vhodnější individuální konzultace domluvené rodiči přímo s pedagogem. Kromě toho se každé čtvrtletí konají informativní třídní schůzky. Z těch jsou pořizovány písemné zápisy, které vedení školy vyhodnocuje a řeší.

S rodiči spolupracujeme i neformálním způsobem na akcích pro rodiče a děti (v rámci Týdnů zdraví, dílny pro rodiče a děti, soutěžní odpoledne, Zápis nanečisto). Rádi vidíme rodiče i jako vedoucí kroužků. Chceme rozšířit i možnost vzájemných informací po internetu.

Spolupracujeme také s obcí. Připravujeme kulturní vystoupení k nejrůznějším příležitostem (rozsvícení vánočního stromu, setkání seniorů, vítání občánků). Spolupráce se rozvíjí i s MŠ v obci a školami v Č. Budějovicích, kam přestupují naše děti na druhý stupeň školy - vzájemné návštěvy, sportovní turnaje, koncerty, informativní schůzky pro rodiče.

V rámci našich projektů se nám podařilo navázat trvalou spolupráci s Jihočeským divadlem,  Policií ČR, Českým červeným křížem, místním hasičským sborem nebo ekologickým centrem Cassiopeia v Č. Budějovicích.