Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které se týkají především připomínání tradic a svátků během roku a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Počítáme se zařazením do sítě Škol podporujících zdraví. Pravidelně pořádáme projektové Týdny zdraví (zařazování tématu do výuky, besedy se sportovci a odborníky, akce s rodiči). Dalším projektovým týdnem je Týden bezpečnosti (beseda s policií, jízda zručnosti na kole, testy ze znalostí pravidel sil. provozu, návštěva dopravního hřiště). Mezi pravidelné jednodenní projekty patří Martinský den, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Vynášení Zimy, Velikonoce. Pravidelně s dětmi navštěvujeme kino a divadlo, jezdíme na školní výlety a exkurse, cyklistické výlety, sjezdy Vltavy, školu v přírodě, výukové programy s enviromentální tématikou. Připravujeme vystoupení pro veřejnost k příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci nebo setkání seniorů. Při všech akcích i běžné práci ve třídě se snažíme vést děti k respektování druhých, vzájemné pomoci a kolektivnímu cítění.